aktuális hírek

Ilyen lesz a Windows 8 ARM-kiadása

2012-02-14 09:38:46

A Microsoft számos kérdést tisztázott az új kiadás... <tovább>

Résztvétel az I. Marsal" Trophy-n

2011-09-12 10:22:01

Miről is szólt az I. Marsal' Trophy? Elsősorban... <tovább>

vélemények

Csonka Miklós - partner

2009-12-23 22:12:02
Egy értékvesztett, érzelmi és etikai deficitekkel... <tovább>

TEERAG-ASDAG Kft

2009-12-23 22:05:36
Az Euromethod Kft-vel 2009 júliusa óta dolgozunk együtt.... <tovább>

Adatbiztonsági...

Adatbiztonsági tanácsadás

IT biztonságAz IT biztonság elengedhetetlenül fontos a magyarországi cégek életében is.

Ez egy teoretikus kijelentésnek tűnik, sőt mondhatjuk akár közhelynek is. De ha betekintünk egy kicsit a színfalak mögé, akkor valószínűleg a KKV cégvezetők egyet fognak érteni velem!

A magyarországi cégkultúra is elérte már azt az állapotot, amely során a munkafolyamatok segítése, a kezelt adatok nagy többsége megtalálható elektronikusan (is). Persze egyenlőre a jelenlegi munkavégzési hagyományok, a felügyelet szervek nyomása szinte minden vállalkozás vezetője részére azt a célértéket sugallja, hogy amennyiben minden adatom megvan pl. papír adathordozón, akkor megtettem minden azért, hogy eleget tegyek a vonatokozó jogszabályi előírásoknak. Viszont a folyamatos munkavégzés során keletkezett bizonylatok megőrzési idejéről nagyon kevés cégvezetőnek van hiteles információja.
Szinte minden vállalkozás vezetője az adózási jogszabályokban megkövetel 5 éves bizonylatmegőrzési kötelezettséget ismeri és alkalmazza. Persze ezt helyesen minden esetben a lezárt üzleti évekre vonatkoztatják. A jelenleg érvényes magyarországi jogkörnyezetben az alábbi alapelvek az érvényesek az irat (bizonylat) megőrzési időkre vonatkoztatva:

Bizonylat típusok megőrzési idő
adózási rendet igazoló bizonylatok 5 év
munkavégzés megfelelőségét igazoló bizonylatok 8 év
kötelezettségvállalást igazoló bizonylatok (szerződések, stb.) 15 év
a munkáltatást igazoló bizonylatok (alkalmazást és kifizetést igazoló bizonylatok 50 év

 

Természetesen ezek alapelvek és ettől eltérő (pozitív) eltérések lehetnek egyes tevékenységekkel kapcsolatban a szakági jogszabályi szabályozásokban.

Amennyiben egy felelős cégvezető ezeket a számadatokat végiggondolja rájöhet, hogy nagyon nagy (és drága) kötelezettséget ró a jogszabály a vállalkozásokra

A magyar jogkörnyezet egyértelműen szabályozza a fent említett dokumentumtípusok esetében is alkalmazható elektronikus kezelés lehetőségét és feltételeit (2010. augusztusi állapot).

Jogszabály jelzete Jogszabály címe
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról
2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
13/2005.(X.27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól
46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

 

A jogszabályok értelmében (13/2005.(X.27.) IHM rendelet 4. §-a) a kellő metaadatokkal felruházott elektronikus dokumentumok teljes mértékben helyettesíthetik a papír alapú dokumentumokat.
Az EuroMethod Kft vezetői felismerve ezt a lehetőséget és a lehetséges igényt évekkel ezelőtt elindult azon az úton, amely keretében partnerei részére tanácsadási szolgáltatást képes nyújtani az elektronikusan kezelt adatok lehetősége és biztonsága érdekében.

Ennek érdekében

 • informatikai rendszerszolgáltatások biztonsági előírásainak alkalmazásában szerzett tapasztalatokat
  • rendszerkialakítás
  • rendszerfenntartás
  • rendszermegfelelőség vizsgálata
 • szoros kapcsolatot épített ki dokumentumkezelési szolgáltatást nyújtó vállalkozással
  • hagyományos (papír alapú) dokumentumkezelési rendszer
  • elektronikus dokumentum management rendszer

A tanácsadási szolgáltatás kiterjed:

 • informatikai rendszerfelépítés kialakítására, megfelelőségének vizsgálatára
 • informatikai rendszer működtetésére/fenntartására
 • munkafolyamatok és a bizonylatolás rend korszerűsítésére/pontosítására
 • adattárolási, rendszerezési tanácsadásra
 • adatbiztonsági rendszerek kiépítésére és működtetésére