aktuális hírek

Ilyen lesz a Windows 8 ARM-kiadása

2012-02-14 09:38:46

A Microsoft számos kérdést tisztázott az új kiadás... <tovább>

Résztvétel az I. Marsal" Trophy-n

2011-09-12 10:22:01

Miről is szólt az I. Marsal' Trophy? Elsősorban... <tovább>

vélemények

Csonka Miklós - partner

2009-12-23 22:12:02
Egy értékvesztett, érzelmi és etikai deficitekkel... <tovább>

TEERAG-ASDAG Kft

2009-12-23 22:05:36
Az Euromethod Kft-vel 2009 júliusa óta dolgozunk együtt.... <tovább>

Informatikai rendszerek...

Informatikai rendszerek kiépítése és fenntartása

Sokszog_27Igényfelmérés

Az EuroMethod Kft vállalkozik egy szervezet (gazdasági társaság, kormányzati szerv, nonprofit és/vagy civil szervezet) által végzett tevékenységek információtechnológiai (IT) eszközökkel történő támogatásának megtervezésére, vagy a már meglevő eszközök racionális felhasználási, bővítési javaslatának elkészítésére. Az ilyen projekt egy szervezet IT stratégiájának kidolgozása.

A hatékony IT stratégia kialakításának első lépése a meglévő erőforrások és feltételek számbavétele, a felhasználói igények felmérése. Az EuroMethod Kft szakemberei előzetesen egyeztetett időpontokban és helyszíneken, részletes informatikai felmérés "hardver és szoftver leltár" után jegyzőkönyvben rögzítik a jelenlegi helyzetet. Informatív beszélgetéseket folytatnak az érintett vezetőkkel, beosztottakkal a fejlesztési, változatási igények és ötletek feltárására. Az így szerzett információkat összevetik a tevékenységelemzés során felhalmozott ismeretekkel.

Rendszerintegráció

Az informatikai tanácsadási folyamat következő lépéseként elkészül egy olyan dokumentáció, amely az előzetes felmérés adatai alapján konkrét javaslatot fogalmaz meg a továbbfejlesztés, a megfelelő IT stratégia kialakításának lehetőségeire és alternatíváira.

A szervezet vezetőivel egyeztetve az elkészül IT stratégia megvalósítási ütemterve. Az ütemtervnek megfelelően közösen értékelik a megvalósításra beérkezett ajánlatokat. Az EuroMethod Kft segít objektíven dönteni a szervezet felelős vezetőjének a megvalósítás módjáról és határidejéről.

Az EuroMethod Kft szakemberei a megvalósítási fázisban is folyamatos támogatást nyújtanak, tanácsaikkal segítve a bevezetéssel, átalakítással kapcsolatos feladatok gördülékeny végrehajtását.

Rendszerkiépítés és -fenntartás

Az alkalmazott rendszertől és a cégvezetés döntésétől függően az EuroMerthod Kft kiépíti alvállalkozói bevonásával a lokális (LAN) és telephelyek közötti (WAN) hálózatot a lehetőségek és a szoftverek által megengedett technológiák alkalmazásával. Alapvetően vagy Microsoft, vagy LINUX alapokon kell a kiszolgáló hátteret elkészíteni. Az EuroMethod Kft  már a rendszerkiépítés alapjainak kidolgozásakor figyelembe veszi az alkalmazandó szoftver tulajdonságait, illetve a működtető szervezet elképzelését.

Leszögezendő, hogy Microsoft-os kiszolgáló esetében a befektetés anyagilag megterhelőbb, de a paraméterezés és a fenntartási tevékenység egyszerűbb és szabványos. Bizonyos olyan tényezők, amelyek a szabályozott működést segítik sokkal egységesebben és szabályozottabb módon vannak kidlgozva a Microsoft kiszolgálói rendszereiben (pl. Active Directory).

A LINUX alapú rendszerek esetében körültekintően kell eljárni a disztribució kiválasztásakor, mivel az egyes disztribuciók közötti átjárás nem minden szoftver esetében lehetséges. LINUX alapokon is van fizetős kiszolgálócsomag, amely hasonló támogatottsággal rendelkezik, mint a Microsoft-os kiszolgálói háttér. Az ingyenes LINUX disztribuciók nem rendelkeznek egyértelmű és szabványosított támogatással. A LINUX-os kiszolgáló esetében egy-egy feladat megvalósítására számos út, és mód lehetséges. Így pl. fenntartói váltás esetén a rendszer feltérképezése nagyon nagy feladat.

Ezen nehézségek elkerülése végett az EuroMethod Kft minden általa felépített és fenntartott rendszerről készít protokollt (dokumentációt), amely tartalmazza a rendszer alapparamétereit, beállításait, topologiáját, a definiált és az aktuális jogosultsági rendszert, mentési beállításokat, stb.