aktuális hírek

Ilyen lesz a Windows 8 ARM-kiadása

2012-02-14 09:38:46

A Microsoft számos kérdést tisztázott az új kiadás... <tovább>

Résztvétel az I. Marsal" Trophy-n

2011-09-12 10:22:01

Miről is szólt az I. Marsal' Trophy? Elsősorban... <tovább>

vélemények

Csonka Miklós - partner

2009-12-23 22:12:02
Egy értékvesztett, érzelmi és etikai deficitekkel... <tovább>

TEERAG-ASDAG Kft

2009-12-23 22:05:36
Az Euromethod Kft-vel 2009 júliusa óta dolgozunk együtt.... <tovább>

Kiválósági...

Kiválósági projektekre felkészülés

Sokszog_29A Business Excellence Model (Üzleti Kiválóság Modell) a vállalati versenyképesség megőrzésének egyik elengedhetetlen eleme valamely tanúsított korszerű vállalatirányítási rendszer alkalmazása. Egy korszerű rendszer kiépítése az első lépcsőfoka a szervezeti minőségkultúra kialakításának. A szervezet folyamatos fejlesztése, és ezzel az érdekelt felek igényeinek kielégítése valamennyi munkatárs kötelessége de egyben érdeke is. Amennyiben a szervezet nem elégszik meg a tanúsítvány lobogtatásával, hanem szeretné összemérni szervezetét ill. szervezetének eredményeit hasonló szervezetekkel, akkor lehetősége nyílik különböző megyei, regionális, nemzeti, európai, vagy akár nemzetközi megmérettetésen részt venni.

Egy kiemelkedő vállalti kultúrával rendelkező vállalkozás ellenállóképessége erősebb, ami kevésbé sebezhetővé teszi a külső behatásokkal szemben és ellenállóbbá a belső szervezeti "betegségekkel" szemben. Azonban a minőség növekedése a kiválóság irányában egységes vezetői csoportot kíván, amely hiszi, elősegíti és gyakorolja az olyan kívánatos szervezeti értéket, mint a kölcsönös tisztelet, bizalom, becsületesség, tisztesség, együttműködés, csoportszellem, a vevők iránti odaadás. A kiválóság csak kevesek számára, míg a minőségfejlesztés mindenki számára elérhető. Szerencsére egyre többen vannak azon szervezetek akik a minőségirányítási fejlesztésben látják a versenyképesség, a talpon maradás legfontosabb biztosítékát.

A kiválóság szó (a latin kitűnni [excellere] igéből származtatott) azt jelenti, hogy az érintett területen az összes többit felülmúlja. Ezért használata helyes a minőségdíjak esetében, azonban helytelen a hagyományos minőségirányítási rendszer terén, mint a minőséget helyettesítő szóként. A kiválóság modellek alkalmazásánál a tények szerint kell eljárnunk, ugyanúgy mint egy belső audit során, mindkét esetben nehéz függetlennek lenni, nehéz, hogy az eredményeket ne tupírozzuk, ne szépítsük.

Számos vállalkozás vezetői - akik indultak valamilyen hazai, vagy nemzetközi megmérettetésen - számoltak be arról, hogy milyen nehéz volt objektívnek maradni, és sok esetben a szervezetüket pozitívabb színben állították be, mint azt a bizottság értékelte. Az értékelés során előfordult a Magyar Nemzeti MinőségDíj (MNMD), az Európai Minőségfejlesztési Tanács (EFQM) Szakértői jelentése alapján, hogy az értékelések során 300 pont (a max. 1000 pontból) feletti különbség is adódott.

A szervezet számára a valódi veszély az, hogy hagyja magát elcsábítani a külső elismerés által, és energiáját arra fordítja, hogy formális és látható különbségeket épít ki, amelyek csak látszólag vannak kapcsolatban a kiválósággal és ezért feladja a harcot a mindennapi fejlesztésére.

A megvalósítás lépései

A kiválóság elérését alapvető minőségcélként kell szerepeltetni a szervezet hosszú távú stratégiai elképzeléseiben. A TQM (Total Quality Management) eszközrendszere a kiválósági célkitűzések elérésére. A ilyen jellegű célok megvalósítása hosszú, kitartást nem nélkülözhető folyamat. A TQM mint tudjuk nem csodaszer, hanem alapvetően egy vállalati filozófia a tökéletesség elérésére. Az ISO 9001-es és/vagy komplex minőségirányítási rendszert működtető szervezet ne hagyja a folyamatokat a minőségirányítás megkövetelt szintjén, hanem folyamatosan fejlessze azokat a vevőktől és a környezetétől (érdekelt szervek) összegyűjtött információk alapján. A folyamatos fejlesztés alapvető irodalma az ISO 9004-es számú szabvány, amely útmutatót ad a működés folyamatos fejlesztéséhez. Ezen kívül alkalmazhatók további minőségtechnikák (pl. QFD, FMEA, DMAIC, Six Sigma, Lean, 7QC, 5S, 5D-8D, stb.). Valamennyi fejlesztés alapja azonban a folyamatos és valóságos begyűjtött információ.

A pályázónak önértékelést kell elvégeznie az EFQM kiválósági modellje alapján. Az önértékelést ellenőrzik, illetve vetik össze saját értékelésükkel a bírálók. A bírálók által adott pontszám alapján dől el, hogy a szervezet jogosult-e a kiválósági modell alapján a dajra.

Nemzeti minőségdíjas szervezetek az Európai kiválóság Díj pályázatán mérhetik össze jelenlegi fejlettségüket, eredményeiket. Az EFQM által meghirdetett díjak több kategóriában várják a pályázókat.

Az USA-ban és Japánban is van ilyen jellegű versengés. Azonban míg az európai díj elbírálási szempontrendszere a megalakítása óta (1998) nem változott, addig az USA kiálósági modellje (MBNQA) évente változik. Az országban más kiválósági modellek is léteznek.

Részletekről kérdezze kollégánkat!