aktuális hírek

Ilyen lesz a Windows 8 ARM-kiadása

2012-02-14 09:38:46

A Microsoft számos kérdést tisztázott az új kiadás... <tovább>

Résztvétel az I. Marsal" Trophy-n

2011-09-12 10:22:01

Miről is szólt az I. Marsal' Trophy? Elsősorban... <tovább>

vélemények

Csonka Miklós - partner

2009-12-23 22:12:02
Egy értékvesztett, érzelmi és etikai deficitekkel... <tovább>

TEERAG-ASDAG Kft

2009-12-23 22:05:36
Az Euromethod Kft-vel 2009 júliusa óta dolgozunk együtt.... <tovább>

Klasszikus...

Klasszikus Vállalatszervezési Megoldások

Sokszog_10Az EuroMethod Kft kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára végez vezetői tanácsadási tevékenységet. A tanácsadási tevékenység keretében vezetői eszközöket biztosít a vállalkozások vezetői részére

 • az irányításuk alá tartozó vállalkozás által végzett tevékenység hatékonyságának emelésére;
 • a termékek, szolgáltatások minőségének javítására;
 • a végzett tevékenységek nyomon követhetőségének és a folyamatok ellenőrzött állapotának biztosítására;
 • a speciális vevői igényeknek való megfelelésekre való felkészülésekre;
 • a hazai jogszabályok és nemzeti/nemzetközi szabványok előírásaihoz illeszkedő megfelelési rendszerek kiépítésére és működtetésére;
 • alkalomszerű, vagy állandó belső ellenőrzési feladatok ellátására.

A társaság nemzetközi és hazai ismert és elismert módszerek, valamint az elmúlt 20 év alatt kialakult saját eszköztár segítségével, nagy tapasztalatú tanácsadók alkalmazásával áll megbízói rendelkezésére. Az EuroMethod Kft által kialakított és fenntartott irányítási rendszerek a vállalatmenedzsment általános követelményei, illetve

 • a környezetirányítási,
 • a munkaegészségügyi és -biztonsági,
 • az információbiztonsági, valamint
 • a szolgáltatásmegfelelőségi előírások

speciális követelményei szerint készülhetnek el.

Társaságunk a kor követelményeinek megfelelően a projektek megvalósításakor előszeretettel alkalmazza a folyamatok szabályozását és ellenőrzését elősegítő informatikai lehetőségeket. A tanácsadók hatalmas tapasztalata, a számos helyen alkalmazott jó gyakorlatok ismerete, valamint a széleskörű összehasonlítási lehetőség biztosításával segítenek az operatív vezetőknek

 • az alkalmas dolgozók kiválasztásában (felvételkor és akár vezetői szerepre történő kiválasztás előtt is)
 • a működési kockázatok feltárásában és kezelésében
 • a szabályozott működési folyamatok kialakításában és fenntartásában.

Az EuroMethod Kft szerteágazó iparági referenciákkal rendelkezik a közigazgatástól az archiválástechnikán keresztül az autóipari gyártási és az azokat kiszolgáló tevékenységekig. Partnereinél tanácsot ad informatikai és/vagy információs rendszerük kiépítésére, vállalja informatikai kiszolgáló rendszerük fenntartását és fejlesztését, illetve komplex irányítási rendszert alakít ki és működtet a kezelt saját és vevői adatok megfelelő kezelésére.